می خواستم بابت هرگناهی شمعی روشن کنم سوختنش راببینموجهنم رای...

می خواستم بابت هرگناهی شمعی روشن کنم سوختنش راببینم

وجهنم رایاداوری کنم اماگناهانم انقدرزیادبودند که ترسیدم دنیارابه اتش بکشم!خدایابابت هرشبی که بی شکرسربربالین گذاشتم بابت هرصبحی که بی سلام به تواغازکردم بابت لحظات شادی که به یادت نبودم بابت هردلی که شکستم بابت هرگره که به دست توبازشدومن به شانس نسبتش دادم مراببخش

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...