کنار پنجره ی احساس به تو می نگرممرا که یادت هستمی دانم تو هم...

کنار پنجره ی احساس به تو می نگرم

مرا که یادت هست می دانم تو همیشه بیاد من  هستی چه بیادت باشم  یا نباشم اینجا دلم میان هزار دغدغه و خیال میگذرد میان اندیشه  فرداست که  گم میشوم به کوتاهی من نگاه نکن، خیال روی توست که آرامشم می دهد این روزها دلم سخت تنها ودلتنگ می شود میدانی،نیاز من نگاه مهربان توست دلم رابه خودت می سپارم برای دلـــــم کاری بکن ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار