انسانها شبیه هم عمر نمیکنندیکی زندگی میکند یکی تحمّل.انسانها...

انسانها شبیه هم عمر نمیکنند

یکی زندگی میکند یکی تحمّل.
انسانها شبیه هم تحمّل نمیکنند
یکی تاب می آورد
یکی می شِــــکند

انسانها شبیه هم نمیشکنند
یکی از وسط دو نیم میشود
دیگری تکه تکه
.
تکه ها شبیه هم نیستند
تکه ای یک قرن عمر میکند
تکه ای
یک روز ─

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار