نگفتمت هرآنچه گفتیونوشته ایم کشک بود؟نگفتمت نروکه رفتنت نتیج...

نگفتمت هرآنچه گفتیونوشته ایم کشک بود؟

نگفتمت نروکه رفتنت نتیجتن اشک بود! نگفتمت توام به گورجدخلق گشنه بخند؟ نگفتمت که آه کن،طبیعتن میان این همه جسدبگند! که خرشو، که کرشو،که کورشو،دهان راببند،دهان راببند،دهان راببند:'(

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها