گُرگْها حَقْ نَدارَن دِلْ رَحمْ باشَن!
گُرگْها حَق نَدارَن ع...

گُرگْها حَقْ نَدارَن دِلْ رَحمْ باشَن!

گُرگْها حَق نَدارَن عاشِق بِشَن!!! گُرگْ ها حَق نَدارَن دِلْ بِه کَسی بِبَندَن! گُرگْها حَق نَدارَن بِه کَسی اِعتِمادْ کُنَن!!! گُرگْها حَق نَدارَن با جُفتْ چِشْماشون بِخوابَن حتّٰی وَقتی کِه پیشِ هَم هَستَن! گُرگْها حَق خیلی کارها رو نَدَارَن♚ ((پَس اگَر میخوایْ یِه گُرگْ باشی قَبلْ اَز اِطْمینان خوبْ بِشین یهِ بار دیگِه فِکْر کُن چون بَده گُرگْ شُدََن راهِ بَرگَشْتی نَداری و تَنها راهِ بَرگَشتِت توبَست وَ توُبِه یِه گُرگْ هَمْ مَرگِه)) ☜گُرگْ یَعنی تَنْهایی☜تَنْهایی گُرگْ هَم یَعنی سَلْطَنَتْ وَ اِختیارِ تامْ یِکْ گُرگْ بَر خودَشْ☞

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...