همیــشــہ واســـہ دخترا بــود حالـا واســـہ♚ پســـــــرا ♚سَ...

همیــشــہ واســـہ دخترا بــود حالـا واســـہ♚ پســـــــرا ♚

سَلامَتی هَمه ی پِسَرا....⇨ ツبایَد پِسَر باشیツ ♥تا بِفَهمی♡ ♡پول گِرِفتَن♥ ♥اَز پِدَر چِقَدر سَختِه …♡ ツبایَد پِسَر باشیツ ♧تا بِفَهمی♧ ۲ سال تَنهای تَنها توغُربَت سَربازی کَردَن ♢چِقدر سَخته …♢ ツبایَد پِسر باشیツ ⇩تا بِفَهمی⇧ ↻دِلهُرِه ی شُغل آیَندِه داشتَن↻ √چِقدر سَختِه …√ ツبایَد پِسر باشیツ ∝تا بِفَهمی∝ ➣اَز دَست دادَنِ عِشقِت➣ ★چِقَدر سَختِه …★ ツبایَد پِسَر باشیツ ⇨تا بِفَهمی⇦ ☆بوق زَدَن پُشتِ ماشین عَروس عِشقِت☆ ♤چِه حالی دارِه …♤ ツبایَد پِسَر باشیツ :'(تا بِفَهمی:'( ▓خوردَنِ بُغض بَرایِ اینکِه مَسخَرَت نَکُنَن▓ "کِه دارِه گِریه میکُنِه" *چِقَدر سَختِه …* ツپِسَر کِه باشیツ 《حَقِّت فَقَط دَر دِل نِگَه داشتَن است …》 ツپِسَر کِه باشیツ اَز دور , نَمای کوهی را داری █مََََغرور ،█ █غََََمگین ،█ █تََََنها …█ ツپِسَر کِه باشیツ ✍شَب کِه دِلِت اَز تَنهایی بِگیرَد✍ ⇩⇩نِمیتَوانی بِه هیچکَس رو بِزَنی ،⇧⇧ سیگاری روشَن میکنی و ♥خودتو اشکاتو پشت دودش مخفی میکنی (…)

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار