ویژه کنید
عکس و تصویر * * #بارالها ای ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺘﺮﯾﻦ … ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ توﺳﺖ، ...

* * #بارالها ای ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺘﺮﯾﻦ … ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮ...

*
*
#بارالها

ای ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺘﺮﯾﻦ …
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﯽ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ توﺳﺖ، ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢ ...
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻧﮑﻪ ﺩﻭﺳﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ ...
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥِ ﺩﺭﻭﻏﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺴﺎﺯﯾﻢ ...
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻋﺎﺩﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ ... به ما بیاموز همان باشیم که قولش را به تو دادیم: " انسان"
*
*
#دوستانه_نوشت :

ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ؛
ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ...
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ...
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻧﺸﺎﻥ؛
ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﻪ ﻟﺒﻤﺎﻥ ...
ﺍﺻﻼ ﺧﺪﺍ ﺟﺎﻥ؛
ﺩﺭ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ؛ ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﯼ ...
ﺳﺎﯾﻪ ﺷﺎﻥ ﮐﻢ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻣﺎﻥ
ﻭ ﻣﻦ ﭼﻘﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﯾﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ،،
*
*
#بعضیها_شدیدأ_به_یادتون_بودم
#این_گوشه_را_به_وسعت_دنیا_نمیدهم
#امام_رضا_عشقه_منه
#آرامش_عجیبی_مرا_در_بر_گرفته
#میخواهم_خوب_باشم
#حجاب_در_کنار_عشق

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...