ای خداای خدای بزرگ،ای بزرگترین بخشنده، مرا نیز در گوشه ی چشم...

ای خدا

ای خدای بزرگ، ای بزرگترین بخشنده، مرا نیز در گوشه ی چشمت نگاهی بخشش آمیز کن ... ای خدای بزرگ، ای بزرگترین مهربان، مرا نیز از مهرت سرشار ساز، که مست بوی مهربانیتم ... ای خدای بزرگ، ای بزرگترین یار، مرا نیز در این سخت روزگار یاری رسان، که بی یاریت هیچم ... ای خدای بزرگ، ای بزرگترین خالق، مرا نیز مخلوقی شایسته برای مخلوقاتت قرار بده... ای خدای بزرگ، ای بزرگترین عاشق، مرا نیز عشقی بده برای ,عشق ورزیدن به تو و خلق تو... ای خدای بزرگ، ای بزرگترین بخشاینده، سپاس تو را، سپاس، چگونه سپاست گویم، وقتی برای سپاس گفتنم نیز سپاس باید بکنم و چگونه این سپاس بی نهایت را به انتها برسانم و چگونه بگویم که ای خدای بزرگ من نیز شکر تو را گفتم زمانی که حتی شکر سپاسم را توان گفتن ندارم ! ای خدا ، مرا نیز نگاهی، مرا نیز آغوشی، مرا نیز عشقی، مرا نیز بندگی، مرا نیز فرصتی بیشتر عطا فرما هرچند کوله بارم پر از لطف و مهربانی هاییست که به من ارزانی داشته ای و من هم همچون همیشه کاری از پیش نبرده ام ... ای خدای بزرگ، ای بزرگترین عالم، اشکهایم روی گونه هایم خشک می شود وقتی صدایت می کنم و به انتظار می نشینم باز برای جوابی دگر ... ای خدای بزرگ، با افتخار همچنان بنده ی تو ام ... همانا همین لطفت مرا بس است ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار