مــــــــــن خیــــــــــلی تغییرکردمخیــــــــــلی....دیگہ ...

مــــــــــن خیــــــــــلی تغییرکردم

خیــــــــــلی....
دیگہ واســــــــــہ نبودن کسی
گریــــــــــہ نمیکنــــــــــم!
دیگہ به عشق دیدن کسی بیرون نمیــــــــــرم!
دیگہ خندیدن بلدنیستم
فقط اروم میشینم یه گوشه ونــــــــــگاه میکنم!
دیگہ دنبال متن عاشقانہ نیستم
دیگہ انلاین بودن کسی روچک نمیکنم!
دیگہ نگران کسی نمیشم!
دیگه منتظر پی ام نیستم!
بــــــــــدنشدم نــــــــــہ
فقط خســــــــــتم ....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...