فـال روزانـه  ..تیردر زیر ظاهر آرام ارتباطات شما چالش قدرت د...

فـال روزانـه ..

تیر
در زیر ظاهر آرام ارتباطات شما چالش قدرت در جریان است؟ اولین عکس العمل شما به احتمال زیاد ناراحت شدن و سرسختی بیشتر در دیدگاهتان خواهد بود. این که خونسردی خودتان را حفظ کنید اهمیت بسیار زیادی دارد. باید بپذیرید که دیگران آزاد هستند که نقطه نظرات متفاوتی داشته باشند. به جای این که برعلیه آنها کار کنید همراه با آنها باشید. اگر خیلی نظرات دیگران برایتان غیرقابل قبول هستند خودتان را کنار بکشید. این از آن حالت هایی نیست که شما به طور عادی داشته باشید، پس برای یک روز هم که شده از این فرصت استفاده کنید تا به رضایت احساسی بسیار ارزشمندی برسید که اثر آن تا مدت ها باقی خواهد ماند.

فـال روزانـه -
مرداد
امروز همزمان به هزار چیز فکر خواهید کرد و دلتان می خواهد هزار کار مختلف را انجام دهید. امروز روز خیلی خوبی برای انجام کارهایی که دارید می تواند باشد و خواهید توانست همزمان چندین کار مختلف را به انجام برسانید، پس با اعتماد به نفس پیش بروید. فقط یادتان باشد که هر کاری را به طور کامل انجام دهید و هیچ کاری را نصفه و نیمه و یا ناقص انجام ندهید. دیگران کارهایتان را خواهند دید، پس کارهایی بکنید که باعث افتخار شما خواهند شد. اگر نتوانید رهبری گروهی که در آن هستید را به دست بگیرید به احتمال زیاد آن را ترک خواهید کرد، ولی امروز با گفتن نقشه هایتان به افرادی که به شما اعتماد دارند به احتمال زیاد از حمایت آنها بهره مند خواهید شد.

فـال روزانـه
شهریور
امروز احساسات شما در اوج قرار دارند. یکی از جنبه های کلیدی امروز ارتباطات هستند و تأثیر بسیار زیادی در روز شما خواهند داشت. امروز همه به دنبال به دست آوردن اطلاعات مختلف هستند، پس قبل از اعلام کردن اطلاعاتی که دارید از صحت آنها اطمینان کامل حاصل کنید. تعهد شما به حقیقت و راستی باعث می شود که همه احترام بسیار زیادی به شما بگذارند. دوست ندارید خیلی به دیگران تکیه کنید زیرا می ترسید پای عمل که رسید آنها پشتتان را خالی کنند. پس خودتان ستاره داستانتان باشید و نگذارید دیگران نقشتان را از شما بدزدند. اکنون زمان درخشش شما فرا رسیده است، پس تا می توانید بدرخشید.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار