خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان اما به قدر فهم تو کو...

خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان

اما به قدر فهم تو کوچک میشود و به قدر نیاز تو، فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود و به قدر نخ پیرزنان دوزنده باریک می شود پدر می شود یتیمان را و مادر برادر می شود محتاجان برادری را همسر می شود بی همسر ماندگان را طفل می شود عقیمان را امید می شود ناامیدان را راه می شود گمگشتگان راه را نور می شود در تاریکی ماندگان را شمشیر می شود رزمندگان را عصا می شود پیران را عشق می شود محتاجان به عشق را خداوند همه چیز می شود همه کس را به شرط اعتقاد، به شرط پاکی دل، به شرط طهارت روح، به شرط پرهیز از معامله با ابلیس... بشویید قلبهایتان را از هر احساس ناروا و مغزهایتان را از هر اندیشه ی خلاف و زبان هایتان را از هر گفتار ناپاک و دستهایتان را از هر آلودگی در بازار و بپرهیزید از ناجوانمردی ها، ناراستی ها، نامردمی ها چنین کنید تا ببینید خداوند چگونه بر سفره ی شما با کاسه ایی خوراک و تکه ایی نان می نشیند در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان میکند و در کوچه های خلوت شما با شما آواز میخواند مگر در زندگی چه میخواهید که در خدایی خدا یافت نمی شود؟؟؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها