از خواب پاشدمدیدم بیمارستانم داد زدم بچم بچم چی شد؟بچمو میخو...

از خواب پاشدم

دیدم بیمارستانم داد زدم بچم بچم چی شد؟ بچمو میخوام ببینم … ، . . . . . بعد یه پرستار اومد بالا سرم گفت زر نزن اپاندیستو عمل کردی پاشو برو خونتون! بعدشم احمق تو پسری.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار