(2)آیت الله صدیقی: نکند قانون در مورد آفتابه دزد ها شمشیر بر...

(2)آیت الله صدیقی: نکند قانون در مورد آفتابه دزد ها شمشیر بران باشد و در مورد گردن کلفت ها و کسانی که رسانه دارند آرام باشد

نسیم:: خطیب نماز جمعه تهران: - قوای سه گانه با مواد مخدر بویژه مواد مخدر صنعتی، واردات مشروب ها و بی بندوباری های فرهنگی مانند "ازدواج سفید" برخورد کنند - اگر فرهنگ اسلامی را ترویج داده بودیم، با زمینه های فساد برخورد کرده بودیم، دانشگاه ها مختلط نبود و زمینه ازدواج جوانان را فراهم کرده بودیم این معضلات فرهنگی وجود نداشت - مسئولین از یک گروه خاص در انتصاب ها استفاده نکنند - این سازمان ملل بی خاصیت حامی دزدها و متجاوزین در حال تماشای تجاوز و کشتار یک دولت مجاوز به یمن است

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار