هرکس به طریقی دل ما می شکند بیگانه جدا ، دوست جدا میشکندبیگا...

هرکس به طریقی دل ما می شکند

بیگانه جدا ، دوست جدا میشکند
بیگانه اگه میشکند حرفی نیست
از دوست بپرسید چرا میشکند

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار