من مسیحی می شوم، عیسی اگر ثابت کند /
مرده ای را زنده کرده او...

من مسیحی می شوم، عیسی اگر ثابت کند /

مرده ای را زنده کرده او بدون یا علی ** یا کلیمی میشوم موسی اگر ثابت کند / اژدها کرده عصا را او بدون یا علی ** من غلام یوسف بازار مصرم گر بدانم / کرده بیچاره زلیخارا او بدون یا علی ** پیرو دین خلیلم گر بگوید مدعی / جان مرغان کرده احیا او بدون یا علی ** چون بگوید حضرت یونس مریدش میشوم / زنده مانده قعر دریا او بدون یا علی **

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار