ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـردﻭﻗﺘﯽ تیغ رفت زیر ابروهای پسرا..                ...

ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـرد

ﻭﻗﺘﯽ تیغ رفت زیر ابروهای پسرا.. ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ﻭﻗﺘﯽ نگاه به ناموس مردم شد زرنگ بازی.. ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻭﻓﺮﯾﺪﻭﻥ ﻓﺮﻭﻏﯽ ﻭﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﻧﺪﮔﺎﺭﻣﻮﻥ ﺷﺪﻥ ﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺷﮑﯿﻦ ﻫﺎ ﻭ ﻋﻠﯿﺸﻤﺲ ﻫﺎ.. ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ . ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻣﻮﻥ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﻭﺍﺳﻪ ﺁﺑﺮﻭﺵ ﺟﻮﻥ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﺷﺪﻥ'''' ﺩﺍﻑ ''' ﻭ↙↙ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪ ﺩﺭ ...↘ بی معرفتی بد دلی و بی غیرتی. ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ، ﻭ ﻣﺮﺩﯼ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽﻓﺮﺍﻣﻮﺵ... تمام...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار