عکس و تصویر ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ , ﻋﺰﻳﺮ (ﻉ) ﺭﺍ ﻭﺣﻰ ﮐﺮﺩ: ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﺍﺿﻰ ﻧﺸﻮﻯ ...

ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ , ﻋﺰﻳﺮ (ﻉ) ﺭﺍ ﻭﺣﻰ ﮐﺮﺩ: ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﺍﺿﻰ ﻧﺸﻮﻯ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺪﮔﻮﻳﺎﻧﺖ ﮐﻨﻢ , ﻧﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺑرﻃﻮﻣﺎﺭ ﻓﺮﻭﺗﻨﺎﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ

ﮐﺸﮑﻮﻝ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﻰ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...