خدایا تمومش کن ....خدایادیگه خسته شدمدارم دق میکنمبسه دیگهاخ...

خدایا تمومش کن .... خدایا دیگه خسته شدم دارم دق میکنم بسه دیگه اخه تا کی چقدر چیز ببینم و حرفی نزنم چقدر خودما به خریت بزنم و فکر کنن خرم بسه دیگه دیگه تنم جای زخم نداره که بخوام بزنم و از سوزشش حواسمو پرت کنم دیگه توانم تموم شده بریدم اخه تا کی دلم بشکنه و دم نزنم خسته شدم دستمو بگیر فقط یه کمک میخوام جونما بگیر ازم زندگی بسه اغوشم واسه جهنمت بازه جهنمت بهتره از بهشت این دنیا

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...