#جلیلی: #مذاکره برای داد و ستد است. باید دید در مقابل #امتیا...

#جلیلی: #مذاکره برای داد و ستد است. باید دید در مقابل #امتیازاتی که دادیم در #تحریم و #قطعنامه ها چه گرفتیم.

جلیلی: در حوزه #تحریم ستانده ما #توقف برخی #تحریمها با امکان بازگشت فوری آنهاست. #جلیلی: غرب میگوید #مسیر رسیدن به #بمب را مسدود کردیم، اما در مقابل مسیر بازگشت #تحریم باز است. این یعنی #عدم_توازن جلیلی: ضمیمه 5 #برجام می گوید قوانین تحریمی #اروپا فقط #تعلیق شده و برخی حتی تا 8 سال دیگر #تعلیق هم نمیشود. #جلیلی: طبق #برجام، بانک سپه، ملی، صادرات، انصار و مهر تا 8سال دیگر باقی بوده و پس از آن تنها #تعلیق خواهد شد. :#جلیلی: طبق #برجام، بانک #سپه، #ملی، #صادرات، #انصار و #مهر تا 8سال دیگر باقی بوده و پس از آن تنها #تعلیق خواهد شد. #جلیلی: #اروپا قانون #تحریم #سویفت را تا 8سال دیگر #تعلیق هم نخواهد کرد. #جلیلی: برخی کارشناسان معتقدند #تحریم #سویفت پس از 8 سال هم #تعلیق نخواهد شد. جلیلی: طبق #برجام، #پژوهش #ریاست_جمهوری، سازمان_فضایی، #سپاه، #وزارت_دفاع و #پدافند_غیرعامل تا 8سال دیگر باقی بوده و پس از آن تنها #تعلیق خواهد شد. #جلیلی: #ساختار #تحریم_اروپا باقی مانده و تنها برخی #تعلیق میشود. در مواردی بعد از #8سال #قوانین #تعلیق هم نمیشود. #جلیلی: #تحریم_ امریکا حتی #تعلیق هم نشده و تنها بصورت #موقت ، #متوقف خواهد شد. جلیلی: تحریم های اولیه، ایالتی و غیرهسته_ای باقی می ماند. جلیلی: امریکا فقط متعهد به توقف_موقت فرمان_اجرایی رییس_جمهور آنهم در صورتی که ثانویه و اقتصادی باشد شده است. جلیلی: مطابق برجام، امریکا پس از 8سال صرفا تعلیق تحریمها در کنگره را پیگیری خواهد کرد. جلیلی : مطابق برجام ، امریکا در قبال قانونی که بانک_مرکزی را تحریم کرده بود تعهدی نداده است. جلیلی : تحریم تراکنش و انتقالات دلاری کماکان برای اتباع و بانک ها باقی میماند. در این باره امریکا تعهدی نداده است. جلیلی : تحریم تراکنش_نفتی مشمول لغو تحریم امریکا نخواهد شد. جلیلی: مطابق برجام تحریمهای_اولیه هیچگاه لغو یا تعلیق نخواهد شد. یعنی شرکتهای_امریکایی تجارت کننده با ایران همیشه مشمول تحریم هستند. جلیلی : دامنه تحریم های ثانویه بسیار محدود است، اگر شرکتی در امارات حداقل 50% سهامش در اختیار یک آمریکایی باشد باز هم تحریم هایش لغو نمی شود و تحریم اولیه محسوب می شود! جلیلی : بر اساس قطعنامه2231 تحریمهای موشکی، تسلیحاتی و اشاعه ای باقی می ماند. جلیلی : قطعنامه2231 قطعنامه میگوید، قطعنامه های قبل ملغی است اما در صورت اعتراض اعضا، تا 30 روز باید یک قطعنامه تصویب شود که آیا لغو تحریم ها ادامه دار باشد یا نه؟ جلیلی : در ژنو گفتند تمام تحریم ها برداشته شود، در لوزان تحریم های کمتری توافق شد اما در وین، تحریم های مالی و اقتصادی هم با یک اعتراض بازمیگردد. جلیلی : دو ستانده یکی تحریم و دومی بحث قطعنامه های شورای_امنیت و خروج از بند41 بود، اما اکنون حداقل تا 10 سال در دستور کار شورای امنیت هستیم. جلیلی : میگویند برای خروج از بند41  باید به همان بند استناد شود اما 8 مورد ناظر به الزامات ایران است، از جمله محدودیت های موشکی. ‎ جلیلی :قطعنامه می گوید باید با درخواست های آژانس را به طور کامل همکاری کنید. این یعنی به انتظارات نا به جای آژانس هم باید عملیاتی شود. جلیلی : خانم شرمن پس توافق گفت 5 عضو شورا خواستار تمدید 5ساله قطعنامه خواهند شد. این یعنی محمدودیت ها 15 ساله است. جلیلی : مطابق بند27 قطعنامه تکالیف برجام فقط مخصوص ایران است، یعنی ایران پذیرفته استثناء باشد و حقوق کمتر و تکالیف بیشتری را بپذیرد.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها