نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

انـعــڪـــــاس چـــشــم

انـعــڪـــــاس چـــشــم " تــ♥ـــפּ " چــﮧ شـــیــریــטּ اســتـــــــْ . . ! نِــگـــآهــــم ڪِـــﮧ مـیـڪــُـنـے ؛ نــتــــــْ هــآے عَـــسـلــے از چــشــمــتـــــْـ ســـرآزیــــر مــیـــشـــפּב . .

اَز آدمہا بگـــ ـــذر دلتـ ـ ـ را گنده تــ ـر ڪـטּ ناراحتـ ـ ـ ـ ایـטּ نبــــ ــاش ڪہ چرا جاده ے رفاقتـ ـ ـ ـ با تو همیشہ یڪ طرفہ اَستـ ـ ـ ...

اَز آدمہا بگـــ ـــذر دلتـ ـ ـ را گنده تــ ـر ڪـטּ ناراحتـ ـ ـ ـ ایـטּ نبــــ ــاش ڪہ چرا جاده ے رفاقتـ ـ ـ ـ با تو همیشہ یڪ طرفہ اَستـ ـ ـ ـ مہم نیستـ ـ ـ ـ اگر همیشہ یڪ طرفہ اے شاد باش ڪہ چیزے ...

روزے میــرسَـב بـــے هیــــچ خَبـــَـــرے بــآ کولـــﮧ بــــآر تَنهـــآییـَمــ בر جـــآده هــآے بـے انتهــــآے ایـלּ בنیــآے عَجیـبــــ رآه خــــوآهمــ افتـــــآב مَـــלּ کـــﮧ غَریبـــــمــ چــﮧ فَــــرقے בآرב کجـــــآے ایـــن בنیــــــآ بـآشــــمــ همــه جــــآے جهــــآלּ تنهـــــآیے بــــآ ...

روزے میــرسَـב بـــے هیــــچ خَبـــَـــرے بــآ کولـــﮧ بــــآر تَنهـــآییـَمــ בر جـــآده هــآے بـے انتهــــآے ایـלּ בنیــآے عَجیـبــــ رآه خــــوآهمــ افتـــــآב مَـــלּ کـــﮧ غَریبـــــمــ چــﮧ فَــــرقے בآرב کجـــــآے ایـــن בنیــــــآ بـآشــــمــ همــه جــــآے جهــــآלּ تنهـــــآیے بــــآ مَـــלּ استـــ… ✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘ ع ش ق ؛ زیـبـاتـریـ ن لـذّتـیـستــــ کـ ه بـ ه وقـتــ ...

دلَـم خـیـلــے بــیـشتـَـر اَز حَـجـمَـش پـــُر اَست ؛ پــُـر اَز جـآے خــالـے تـــو پــُـر اَز دلـتـَنـگے بـرآے نگــآهِ تـــو پــُـر اَز خـآطـرآتِ قــَدَم زَدن دَر کـوچــﮧ پــَس کــوچــﮧ هــآے شـَهـر بـآ تــو پــُر اَز حس ...

دلَـم خـیـلــے بــیـشتـَـر اَز حَـجـمَـش پـــُر اَست ؛ پــُـر اَز جـآے خــالـے تـــو پــُـر اَز دلـتـَنـگے بـرآے نگــآهِ تـــو پــُـر اَز خـآطـرآتِ قــَدَم زَدن دَر کـوچــﮧ پــَس کــوچــﮧ هــآے شـَهـر بـآ تــو پــُر اَز حس پــَروآ پــُـر اَز تــ♥ــو

اَز آدمہا بگـــ ـــذر دلتـ ـ ـ را گنده تــ ـر ڪـטּ ناراحتـ ـ ـ ـ ایـטּ نبــــ ــاش ڪہ چرا جاده ے رفاقتـ ـ ـ ـ با تو همیشہ یڪ طرفہ اَستـ ـ ـ ...

اَز آدمہا بگـــ ـــذر دلتـ ـ ـ را گنده تــ ـر ڪـטּ ناراحتـ ـ ـ ـ ایـטּ نبــــ ــاش ڪہ چرا جاده ے رفاقتـ ـ ـ ـ با تو همیشہ یڪ طرفہ اَستـ ـ ـ ـ مہم نیستـ ـ ـ ـ اگر همیشہ یڪ طرفہ اے شاد باش ڪہ چیزے ...