این صبح شورانگیزِ مستصبح طرب خیزی که هست؛آئینه ی مهر خداستیک...

این صبح شورانگیزِ مست

صبح طرب خیزی که هست؛ آئینه ی مهر خداست یک جلوه ازآئینه هاست برخیز و درآئینه ها لبخند را آغاز کن خورشید "روز"آورده است در را به رویش بازکن آه ای خدای صبح نو پروردگارِ روشنی! شکرت که در قلب تؤام شکرت که در قلب منی... ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻟﺘﻮﻥ ﺑﺎشه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار