خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان                    ام...

خداوند

بی نهایت است و لامکان و بی زمان اما به قدر فهم تو کوچک میشود وبه قدر نیاز تو فرود می اید و به قدر ارزوی توگسترده می شود وبه قدر ایمان تو کارگشا می شود . خداوند یتیمان را پدر می شود و مادر محتاجان را برادر می شود .
پیران را عصا می شود و عقیمان را طفل می شود . گمگشتگان را راه می شود و در تاریکی ماندگان را نور خداوند همه چیز می شود همه کس را....به شرط اعتقاد ٫ به شرط پاکی دل ٬ به شرط طهارت روح به شرط پرهیز از معامله با ابلیس
بشویید قلبهایتان را از هراحساس ناروا.
ومغزهایتان را از هراندیشه خلاف
و زبان هایتان را از هر گفتار ناپاک
و دست هایتان را از هر الودگی در بازار و بپرهیزید از ناجوانمردی ها و ناراستی ها ، نامردمی ها.
چنین کنیدتا ببینید چگونه بر سر سفره شما با کاسه ای آب و تکه ای نان می نشیند . در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان میکند و درکوچه های خلوت ش اواز میخواند ، مگر از زندگی چه می خواهید که در خدایی خدا یافت نمی شود.؟» ملاصدرا.«

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است