بخونین حتما............................بچه ای از پدرش پرسیدس...

بخونین حتما............................بچه ای از پدرش پرسیدسیاست یعنی چه؟پدر میگه یه مثال درمورد خانواده خودمون برات میزنم:من حکومت هستم:همه چیز را من تعیین میکنم .مامانت جامعه هست چون کارهای خونه رو اون داره میکنه .کلفتمون ملت فقیر بیچاره هست چون از صبح تا شب کار میکنه وهیچی نداره.تو روشنفکری چون داری درس میخونی وپسرفهمیده ای هستی.داداش کوچیکت هم که دوسالشه نسل جدیده...پسرک نصف شب با صدای برادر کوچکش از خواب بیدار میشه و میبینه که زیرش رو کثیف کرده میره اتاق پدرو مادرش بعد میبینه پدرش تو تخت نیستش مادرش به خواب عمیقی فرورفته.هرکاری میکنه مادرش از خواب بیدار نمیشه ...میره اتاق کلفتشان که اونو بیدار کنه میبینه پدرش با کلفتشان خوابیده!!!!فردا صبح باباش ازش میپرسه پسرم فهمیدی سیاست یعنی چی ؟پسرمیگه بله پدر سیاست یعنی حکومت ترتیب ملت فقیرو بیچاره رو میده درحالیکه جامعه به خواب عمیقی فرورفته و روشنفکر هرکاری میکنه نمیتونه جامعه رو بیدار کنه درحالیکه نسل اینده داره تو کثافت دستو پا میزنه                                      

  ریچ میشیگان

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...