﷽امروز ....ﻳﻚ ﺑﺎﻍ ﺳﻼﻡ ...ﻳﻚ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺒﺖ ...ﻳﻚ ﺩﻧﻴﺎ ﻋﺸﻖ ...ﻳﻚ ﻋﺎ...

امروز .... ﻳﻚ ﺑﺎﻍ ﺳﻼﻡ ... ﻳﻚ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺒﺖ ... ﻳﻚ ﺩﻧﻴﺎ ﻋﺸﻖ ... ﻳﻚ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ... ﻳﻚ ﺩﺷﺖ ﻻﻟﻪ ... ﻳﻚ ﺻﺤﺮﺍ ﻣﺴﺘﻲ ﻳﻚ ﻛﻮﻩ ﺩﻭﺳﺘﻲ ... ﻳﻚ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺳﺘﺎﺭﻩ ... ﻳﻚ ﻗﺮﻥ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ... ﻳﻚ ﺟﻬﺎﻥ ﺯﻳﺒﺎﻱ ... ﻳﻚ ﺩﺍﻣﻦ ﻧﻴﻚ ﻧﺎﻣﻲ ... ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﺳﺮﻓﺮﺍﺯﻱ ... ﻳﻚ ﺗﺒﺴﻢ ﻧﺎﺯ ... ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻢ ... ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻟﺘﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ،،،،،، روزهایتان پر از معجزه لبخند

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...