استقبال گرم مردم استان قزوین از جناب آقای دکتر سعید جلیلی