لباس های دراپه دار آشکارا به تغییرات قابل ملاحظه ای در هنر ب...

لباس های دراپه دار آشکارا به تغییرات قابل ملاحظه ای در هنر بافت نیاز داشتند و لباس های آشوری ها و بابلی ها(زن و مرد ) لباس های دراپه دار بود ولی لباس مجسمه ی آشوربانی پال که در موزه ی بریتانیا نگاهداری میشود در مقایسه با واقعیت آن زمان،بسیار تنگ تر در اطراف بدن دراپه شده است مجسمه ساز،تاها و چین ها را برای وضوح بیش تر الگوهای لباس مجسمه حذف کرده است. بعدها مردان معمولی با نوعی پیراهن بالای زانو (تونیک) آستین دار در آثار تاریخی دیده میشوند، تصور میشود که آستین ها تحت تاثیر مردم کوهستان های اطراف به وجود آمده باشند چنان که چکمه ها نیز دیگر صندل های روباز قبلی نبودند. لباس زنان و مردان یکسان است و به ندرت زنان در این نقوش با شال بزرگ تر دیده میشوند و این احتمالا مبین ممتاز بودن آن ها نسبت به سایر زنان جامعه است. در نقش برجسته هایی که در نینوا یافت شده اند چهره ی زن ها به ندرت دیده می شود. گو اینکه لباس مردان فراوان در این نقوش برجسته ها به چشم می خورند، اما برخی مجسمه های خدایان زن یافت شده اند که رداهای چین دار بلندی به تن دارند. به موجب قانونی که حدود هزار و دویست سال پیش وضع شده بود زنان شوهر دار آشوری مجبور بودند در ملاء عام نقاب به چهره داشته باشند و این قدیمی ترین سابقه ی عرفی است که در آن نواحی پاییده است. مجله مانا (غزل)

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار