هـ ـر کـ ـه آیـ ـد گـ ـوید:گریـ ـه کـ ـن، تسکیـ ـن اسـ ـت گر...

هـ ـر کـ ـه آیـ ـد گـ ـوید:

گریـ ـه کـ ـن، تسکیـ ـن اسـ ـت گریـ ـه آرام دل غمگیـ ـن اسـ ـت چنـ ـد سـ ـالےاسـ ـت کـ ـه مـ ـن مکگریـ ـم در پـ ـےتسکینـ ـم ولـ ـے اےکـ ـاش کسـ ـےمےدانسـ ـ چنـ ـددریـــابیـ ـن مـ ـافاصـ ـله اسـ ـت مـ ـن و آرام دل غمگینـ ـم...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است