شال مدل شیر10 زنجیره میزنیم و برای بافت 3 زنجیره رها کرده و ...

شال مدل شیر10 زنجیره میزنیم و برای بافت 3 زنجیره رها کرده و داخل زنجیره چهارم یک پایه بلند و روی هر زنجیره که داریم پایه بلند میزنیم تا 7 پایه بلند تشکیل شود.4 زنجیره،بافت را برمیگردانیم به پشت کار و روی هر پایه بلند یک پایه بلند میزنیم(روی سربافت ها را میگیریم) و دوباره بعد از 7 پایه 4 زنجیره میزنیم و بافت را برمیگردانیم به رو و میبافیم تکرار شود تا بلندی شال(این قسمت برای وسط شال بود)
برای دور شال که با زرشکی زده ام از پایین شال شروع میکنیم دوباره 10 زنجیره میزنیم و همان بافت را تکرار میکنیم با این تفاوت که 4 زنجیره که طرف بافت وسط است باید وصل شود 2 زنجیره میزنیم و بافت شال وصل میکنیم و دوباره 2 زنجیره میزنیم و بافت را ادامه میدهیم طرف دیگر هم همینطور بافته میشود تا به شروع برسد.
برای سر شیر
4 زنجیره میزنیم و گرد میکنیم و با پایه کوتاه شروع میکنیم به بافت تا به اندازه دلخواه شود.
ریشه زدن
2 لا نخ را بصورت خفت میزنیم مثل دم شال معمولی که میزنیم و بعد با قیچی کوتاه میکنیم تا دور تا دور یکدست شود.
صورت
با سفید با پایه کوتاه 2 عدد گرد میبافیم و میدوزیم روی گردی های بزرگ که برای صورت بافته ایم و با نخ مشکی چشم و بینی میگذاریم و با آبی داخل چشم را رفت و برگشت میدوزیم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است