اصولا" پسرها مثل گربه گرسنه هستند. تا وقتی شکمشان خالی است د...

اصولا" پسرها مثل گربه گرسنه هستند.


تا وقتی شکمشان خالی است دور دختر میو میو می کنند و همینکه غذا خوردند و سیر شدند روی تیغه دیوار میپرند و میزنند به چاک!
روش های پسر ها برای به دام انداختن دخترها ( به قول خودشون مخ زدن دخترها)از هشت نوع خارج نیست و حتی خیال می کنم پسر های کنکو و اوگاندا و آمازون هم با یکی از این هشت روش برای شکار دختر(مخ زدن دختر) استفاده می کنند.
* دسته اول از پسر ها:تیپ شاعرانه
این نوع پسرها خیلی عاشقانه و آتشین مزاجند.
در همان جلسه اول و دوم شروع به خواندن شعر های عاشقانه و رمانتیک می کنندتا به این وسیله مخ دختر را بزنند.
این پسرها ادای مرحوم شاملو و اخوان ثالث و لامارتین را در می آورند و دود دلشان مثل دود دودکش آشپزخانه چلوکبابی ها داغ و تند و تیز است.
اینها در صورت لزوم اشک می ریزند- تضرع و زاری می کنند و آنقدر خودشان را عاشق نشان می دهند تا بتوانند مخ دختر را بزنند حربه معمولی شان هم همان وعده ازدواج است.
اما وقتی پای عمل رسید تمام شعر و احساساتشان فروکش می کندو آقای شاعر فرار را بر قرار ترجیح می دهد.
* دسته دوم از پسرها:تیپ تاجرانه

این دسته از پسر ها مانند یونانیان قدیم با هدیه و تعارف وارد معامله می شوند و معمولا" هدایای آنان گرانقیمت بوده و غرور یک دختر بی تجربه و ساده لوح را خیلی زود تسلی می بخشند.
روش این نوع از پسرها این است که سعی میکنند هیچ وقت مستقیما" به دختر پول ندهند بلکه زیرکانه می داند با یک دختر کم تجربه می توان از راه غیر مستقیم وارد معامله شد در حالی که پول نقد ممکن است دختر را برنجاند.
این نوع از پسر ها بی عاطفه ترن نوع پسر است زیرا وقتی کارش تمام شد با پر رویی هر چه تمام تر جلوی دختر می ایستد و می گوید:
عزیزم چه ازدواجی؟معامله پایاپای بود!!چیزی دادیم و چیزی گرفتیم!!* دسته سوم از پسرها:تیپ روشنفکرها

این دسته از پسرها خود را محقق و متفکر جلوه می دهند از واگنر و بتهون و پیکاسو صحبت میکنند و گاهگاهی هم آهنگ های خارجی را به غلط با سوت می زنند-از فلسفه نیچه و سارتر و روانکاوی فروید سخن می رانند. آنقدر اسم فرنگی و نا آشنا می پرانند که دختر را مجذوب دانش و فهم خود می کنند!!!
سیگار از دست روشنفکر مآب نمی افتد و گاهی هم پیپ می کشد. آنقدر شعر نو و کهنه تحویلتان می دهد تا بلاخره در ضمن یکی از آنها بحث را به مسائل جنسی می کشاند.
بعد هم می گوید پدران و مادران ما آدمهای عامی و نادان بوده اند آنها کهنه پرست بوده و احمقانه فکر می کنند و واقعیت مسائل جنسی را که یک نیاز طبیعی مثل خوردن غذاست درک نکرده اند.
آنها نمی دانند که شخصیت ما نسل جوان را نمی توان با این مزخرفات خرد کرد و به اطاعت از این مهملات واداشت.
وبعد محققانه ادامه می دهند با آمدن فروید مسائل جنسی رنگ دیگری به خود گرفته و ما دیگر بنده قیود نیستیم.

دست آخر پسر روشنفکر با لحنی حق به جانب به نقل از فروید روانشناس معروف خطاب به دختر می گوید: عزیزم من و تو در ضمیر باطن خود یکدیگر را می خواهیم و همین خواستن است که باید از آن پیروی کنیم.
در اینجا دیگر بقیه قضایا بستگی به فهم و روشن بینی دختر دارد. بعضی از دختران فریفته معلومات تو خالی اینگونه پسران می شوند و راه رسیدن به مقصود را برای آنان تسهیل می کنند
غافل از این که مرحوم فروید از بحث در مورد مسائل جنسی هرگز قصدش تبلیغ و تشویق فحشا نبوده و هیچگاه دیانت و فضیلت و اخلاق را منع نکرده است.


دختران باهوش هرگز فریب پسرهایی که سخنان تحریف شده روشنفکران را نشخوارمی کنند
نمی خورند.* دسته چهارم از پسرها-تیپ فیلسوف:

اما امان از فلسفه باف ها-پسرهایی که چشمانشان را خمار می کنند و پیچ و تاب افلاطونی به ابروان می اندازند و می گویند:
" ای بابا زندگی پوچ است و به هیچ نمی ارزد"
"انسان از فردای خود بی خبر است.دم را باید غنیمت شمرد"
"احساسات را نباید خفه کرد.عاقل آنست که حداکثر استفاده را از این دو روز عمر ببرد"
" امشب فقط من و تو زنده ایم،کی می داند که فردا چه خواهد شد؟"
"زندگی مال ماست. وقتی با هم باشیم نه شب را پایان است نه خوشی را انتها"
و از این قبیل اراجیف اما اگر دختر کمی عقل خودش را به کار گیرد هرگز در این چاله های فلسفی سرنگون نمی شود.*دسته پنجم: تیپ تسلی بخش

این دسته کاملا" صبور و بردبارند.آهسته و آرام ولی با اتکای به نفس پیش می روند و بلاخره مانند موریانه به زندگی دختر رخنه می کنند.
البته این بردباری و بی تفاوت بودن برای دختر تعجب آور خواهد بود زیرا پسری را جلوی خودش می بیند که ابدا به مسائل جنسی و شهوت توجهی ندارد.

او فقط یک دوست ساده است و نقش یک برادر بزرگتر را بازی میکند و با همین نقش راه گرمی به قلب سرد شما باز خواهد کرد.

این پسر آنقدر بازیگری می کند تا به مغز شما وار

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها