روحانی آمد . . .روحانی با کلید آمد . . .روحانی باشاه کلید آم...

روحانی آمد . . .


روحانی با کلید آمد . . .

روحانی باشاه کلید آمد . . .

روحانی آمدودرپیشگاه ملت ایران قول داد در100روز مشکلات اقتصادی راحل کند . . .

روحانی از یکسال واندی پیش مدعی عبور از رکود بود . . .

روحانی دوسالی هست که مدعی حل مشکلات تولیدشده . . .

اما

ناهماهنگی و وعده های دروغ پی درپی بعداز2سال صدای خودیهاراهم درآورد . . .

(نامه وزرای اقتصاد ، دفاع ، کار وصنعت به رییس جمهور ). . . ! ! !

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار