آغاز مراسم استقبال از پیکر پاک سردار شهید همدانی ؛