دانه ی فلفل سیاه و خال محبوبان سیاه

هردو جانسوزند، اما این ...

دانه ی فلفل سیاه و خال محبوبان سیاه


هردو جانسوزند، اما این کجا و آن کجا...

عده ای با حزب بعث و عده ای با حزب عدل

هردو جنگیدند اما این کجا و آن کجا...

عده ای در خون و آتش عده ای در پول خلق

هردو رقصیدند اما این کجا و آن کجا...

عده ای سرب و گلوله عده ای میلیارد ها

هردو تا خوردند اما این کجا و آن کجا...

عده ای بر روی مین و عده ای بر بال قـو

هردو خوابیدند اما این کجا و آن کجا...

عده ای زیر شنی و عده ای بر ماسه ها

هردو غلتیدند اما این کجا و آن کجا...

این یکی از سوز ترکش، آن یکی هم در سونا

هردو می سوزند اما این کجا و آن کجا...

این یکی بر تخته ماساژ آن یکی بر ویلچرست

هردو آرامند اما این کجا و آن کجا...

این یکی در عمق دجله آن یکی آنتالیا

هردو در آبــند اما این کجا و آن کجا...

این یکی را گاز خردل آن یکی را گاز پارس!

هردو با گازند اما این کجا و آن کجا...

عده ای در کـوی یار و عده ای در جنب یار

هردو با یارند اما این کجا و آن کجا...

عده ای کردند کار و عده ای بستند بار

هردو فعالند اما این کجا و آن کجا...

باکری ها سمت غرب و خاوری ها سمت غرب

هر دو تا رفتند اما این کجا و آن کجا...

آن یکی بر پشت تانک و آن یکی بر صدر بانک

هردو مسئولند، اما این کجا و آن کجا...

آن یکی چون باقری، آن دیگری چون هاشمی

هر دو باهوشند، اما این کجا و آن کجا...

الغرض، یاران حق و پیرو فرعونیان

هر دو تا وصلند، اما این کجا و آن کجا...

عده ای بر تار شیطان می تنند چون عنکبوت

عده ای بر حق و جاویدند، اما این کجا و آن کجا...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار