ظهر روز چهارشنبه هفتم محرم، در حاشیه مراسم عزاداری حضرت ا