#چالش
متولد چه ماهی هستی؟؟؟/ شهریور
احساساتت در چه حدی هس؟؟؟...

#چالش

متولد چه ماهی هستی؟؟؟/ شهریور
احساساتت در چه حدی هس؟؟؟ متوسط
از چی پشیمون میشی؟؟؟ از هیچی
چیزی هس از همه پنهون کرده باشی؟؟؟ البته که اره:)))
ترسویی؟؟ اره
بزرگترین ضعفت؟؟؟ دستگاه عصبیم
ادمارو زود میشناسی؟؟؟ نمیدونم:))
تا حالا عاشق شدی؟؟؟ تیلور
بزرگترین ترس زندگیت؟؟؟ نمیگم خاصه
میتونی تعداد ادمای مهم رو بگی؟؟13
فک میکنی با چه میشه تهدید کرد ؟؟؟اینو هم نمیگم
میتونی بگذری؟؟ اره
شده ارزو کنی بمیری؟؟ اره
بیماری داری ؟؟؟؟ نه
کسی هس که عاشقت باشه؟؟؟ نمیدونم
کی دلگرمت میکنه؟؟ دختر عموم
تا حالا به دوستانت دروغ گفتی؟؟؟ اره
تا حالا کاری کردی شبیه به دزدی؟؟؟ اره مس حرف گوش دادن
بین عشق و خانوادت کی رو انتخاب میکنی؟؟؟ تیلور
کسی اشکت رو در میاره؟؟ اره تیلور و اهنگاش
میتونی عوض بشی؟؟ اره کار یه دقیقه هس
چی ارومت میکنه؟؟؟؟ تیلور و اهنگاش و دختر عموم
بت خیانت کردن؟؟ غلط میکنن ولی نه
فک میکنی خوشکلی؟؟ بعضی موقع ها
قشنگ ترین عضوت؟؟؟ چشام
ده سال بعد کجا زندگیت؟؟؟/ زیر قبر
یه نفری حرفی تو دلت بزن؟؟؟ احمق و بیعشور

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار