آدمها شوخی شوخی به گنجشکها سنگ میزنند ولی گنجشکها جدی جدی می...

آدمها شوخی شوخی به گنجشکها سنگ میزنند ولی گنجشکها جدی جدی میمیرند

آدمها شوخی شوخی حرف میزنند
ولی قلبها جدی جدی میشکنند

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار