فال امشب از حافظجان بی جمال جانان میل جهاننداردهرکس که این ن...

فال امشب از حافظ


جان بی جمال جانان میل جهان
ندارد
هرکس که این ندارد حقا که آن ندارد
باهیچکس نشانی زان دلستان ندیدم
یامن خبرندارم یا اونشان
ندارد
هرشبنمی دراین ره صد بحر آتشین است
دردا که این معما شرح وبیان
ندارد

,,بی دوست به توخوش نمیگذرد.مطین باش که
بی تقصیری,زیرا که عشقش دلت را ربوده,آشنایی با اورابرای خودت یک امتیاز
می دانی وبسیارخرسندی,,

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها