جزئیات سوءاستفاده کلان بانکی؛ برداشت ۸۴۰ میلیاردتومانی با