به زوردوستم داشته باشوقتی صدات میکنم بهم نگو هان یابله لبخند...

به زوردوستم داشته باش

وقتی صدات میکنم بهم نگو هان یابله لبخندبزن بگو:«جونم عشقم» وقتی باهات قهرمیکنم توهم قهرنکن لپمو بکش وبگوحق بامنه هااااا نیم وجبی اما آشتی وقتی میگم نسبت بهم بی محلی نگو آره بگو تو اینجوری فکرمیکنی وقت وبی وقت بهم زنگ بزن بگو ببین من به فکرتم هاااعشقم وقتی میبینی ناراحتم بی خیال ازناراحتیم نگذر بیااینقدرقلقلکم بده تابخندم وازاینکه توی ناراحتیم کنارمی احساس غروربکنم وقتی بهت میگم دلم خیلی گرفته نگوپاشو بروبیرون یه دوربزن این یعنی اینکه دلم برای دیدن تو پر میزنه وبیرون رفتنو باتومیخوام وقتی بهت میگم خیلی تنهام این یعنی بیشترهوامو داشته باش وقتی بهت میگم خیلی تنهام این یعنی بیشترهواموداشته باش وونگودوستات دورت هستن یه نشکونم بگیروبگو پس اینجا چی هستم که بزارم احساس تنهایی کنی اینقدردوست دارم نشکونم بگیری وبگی پس من کی هستم پس من چی هستم من دورو ورتم آخره آخرش به زوردوستم داشته باش.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار