به خدا می برم از شهر شمادل شوریده و دیوانه خویش می برم، تاکه...

به خدا می برم از شهر شما

دل شوریده و دیوانه خویش

می برم، تاکه در آن نقطه دور
شستشویش دهم از رنگ گناه
شستشویش دهم از لکه عشق
زین همه خواهش بیجا و تباه

می برم تا زتو دورش سازم
زتو، ای جلوه امید محال
می برم زنده بگورش سازم
تا از این پس نکند یاد وصال

بخدا غنچه شادی بودم
دست عشق آمد و از شاخم چید
شعله آه شدم....صد افسوس

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار