متن آهنگ Yasmin Levy - La AlegriaYo bebo y bebo y bebo para ...

متن آهنگ Yasmin Levy - La Alegria

Yo bebo y bebo y bebo para olvidarte Yo duermo y duermo y duermo para no pensar Maldito mundo Vivir para pagar por el pecado de amarte Maldita tú Suéltame Te digo que vida no tengo Y es por tu culpa Las noches igual que los días De soledad Oh Dios mío Ayúdame para matar este amor Que está en mi corazón Bendito Dios Sálvame Solo caminando en el camino de este mundo Y no tengo más fuerza para luchar Yo pensaba que amarte fue el remedio del dolor Pero el dolor se hizo grande más y más Te dejo para siempre, vida mía, no te olvides Que soy hombre que existe para ti Y el cante de mi vida te regalo para siempre Hasta que llegue el día del morir ترجمه انگلیسی آهنگ Yasmin Levy - La Alegria I drink and drink and drink to forget I sleep and sleep and sleep to avoid thinking Damn world Living to pay for the sin of loving you Damn you Let go I tell you I have no life And it is your fault Nights like day Lonely Oh My God Help me to kill this love That is in my heart Praise God Save me Just walking in the way of this world And I have no strength to fight I thought that love was the cure of pain But the pain became more and more large I leave you forever, my darling, do not forget I'm there for you man And the song I give my life forever Until the day of death ترجمه فارسی آهنگ : شادی(خوشحالی) من می نوشم و می نوشم و می نوشم تا فراموشت کنم من می خوابم و می خوابم و می خوابم تا فکر نکنم لعنت به دنیا(دنیای لعنتی) زندگی را پرداختم برای گناه و خطای عشق تو لعنت به تو ولم کن! (بذار برم!) به تو میگم که من جانی ندارم و این تقصیر توست شب ها و روزها ی تنهایی مثل هم هستند اوه خدای من! کمکم کن تا این عشقی که در قلبم هست را بکشم ای خدای مقدس منو حفظ کن تنها در جاده های این دنیا قدم برمیدارم من دیگر توانایی برای جنگیدن ندارم من فکر میکردم که عشق تو درمان درد و رنج هاست ولی رنج ها بیشتر و بیشتر رشد میکنند و قوی تر می شوند من تورا برای همیشه ترک میکنم عشق من ، فراموش نکن که تنها مردی که برای تو وجود دارد من هستم و من ترانه زندگی ام را برای تو میخوانم برای همیشه تا روزی که بمیرم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار