تــویــی        کــه داری ایــن پُــســت رو مــیـخــونـی    ...

تــویــی 

       کــه داری ایــن پُــســت رو مــیـخــونـی                     آره بــا خــودِتَــم !               از خُــدا مـــــیــــــخــــوام      بـه هـمه آرزوهـای خـوب و قـشــنگِــت بِـرسـی                     تــو زنــدگــیــتــم َ     هــمــیــشــه لَــبــخــنــد رو لَــبــات بــاشه....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...