سلامتی سفیدی کفنم ..   سلامتی پنبه تو دهنم ..  سلامتی غسل می...

سلامتی سفیدی کفنم ..

سلامتی پنبه تو دهنم .. سلامتی غسل میت و میز غسال خونه . . سلامتی روزی که .. جنازم در میاد از کشوی سرد خونه .. سلامتی حجله من سر کوچمون .. سلامتی اعلامیه ی جوون .. سلامتی ربان مشکی و لباس سیاه .. سلامتی پارچه مشکی های روی دیوار .. سلامتی اشک مادر و پدرم .. سلامتی آجری ک میزارن زیر سرم .. سلامتی خاک تازه قبرم .. سلامتی شب اول مرگم .. سلامتی اخرین لحظه ک دست میکشن رو چشام .. سلامتی آخرین نگام .. سلامتی رگ دستم .. سلامتی خودم ک به کسی نگفتم از زندگیم خستم .. سلامتی خودم ک بی صدا رفتم .. سلامتی روز تشیع و روز سوم و روز هفتم و روز سال ... ودر آخر از یاد بردنمو نامه تمام ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...