عسل

poormahdiyan

من يه دختر خيلي خيلي خيلي خيلي خوبم از يه خانواده ي با كلاس

بچه هاي گل ويسگون خواهش مي كنم به اين دوستمون كمك كنيد تا ام...
۸

بچه هاي گل ويسگون خواهش مي كنم به اين دوستمون كمك كنيد تا ام...

تولد آرمين
۵

تولد آرمين

شما مي گيد كدومشون من مي گم سمت چپيه مو قهوه اي اون خيلي خوش...
۷

شما مي گيد كدومشون من مي گم سمت چپيه مو قهوه اي اون خيلي خوش...

خيلي خوشگله
۲

خيلي خوشگله

خيلي خوشگله
۱

خيلي خوشگله

خوشگله

خوشگله

اينم گذاشتم بخواتر دختر خاله ي عزيزم
۴

اينم گذاشتم بخواتر دختر خاله ي عزيزم

اينم گذاشتم بخواتر دختر خاله ي گلم روزيتا جان

اينم گذاشتم بخواتر دختر خاله ي گلم روزيتا جان

خخخخخخخخخخخخخ
۱

خخخخخخخخخخخخخ

خوشگله خودم درستش كردم
۴

خوشگله خودم درستش كردم

يشيم جون

يشيم جون

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

دوتاشونم خوشگلن
۱

دوتاشونم خوشگلن

يشيم خيلي دوستش دارم
۲

يشيم خيلي دوستش دارم

يشيم خيلي خوشگله
۳

يشيم خيلي خوشگله

يشيم جون و چنار

يشيم جون و چنار

يشيم جون و چنار
۱

يشيم جون و چنار

فرق تتلو و ياس
۲۸

فرق تتلو و ياس