مهربونی، قشنگه💗

pou.pou

خداوند را در قلب کسانی دیده ام، که بی هیچ توقعی مهربانند...
❤چالش حرف ناشناس❤
https://harfeto.timefriend.net/16118597045966

امتیاز
297270
دنبال کننده
86
دنبال شونده
180
1

💗ماجرای عاشقی در قطعه شهدای بهشت زهرا(س)

⭕ پاداش 500 میلیونی #بانک_تجارت

2

🔴شروع #قانون‌مندی فضای مجازی...

چی میشه آخر عاقبت این مملکت ؟

1

#خوزستان 🇮🇷

تعجب🇮🇷 نکنید🇮🇱

هیچ کجا، #امنیت ندارد...

عید قربان مبارک🌷

تفاوت 🇮🇷 & 🇨🇦

🔴هشدارهای سه سال پیش...

1

مدروز

1

🔞لحظه #مرگ

چی کار کنیم؟

6

#حافظه_تاریخی

🔞 #ولنگاری که ادامه دارد...

خدا بر باعث و‌ بانیش #لعنت کنه

2

📸رضاخان نتوانست، اينستاگرام توانست!

1

🔴وظیفه شناسی در #پاستور

🔞مراقب افکار توی مغزت باش...

⭕کور کورانه #تقلید نکن