هوووووم بخولم خودمو

هوووووم بخولم خودمو

خاطرات خوب 18 فروردین و تولد عشقمکفشه که جلوش چرمه و برق میز...
۴

خاطرات خوب 18 فروردین و تولد عشقمکفشه که جلوش چرمه و برق میز...

دست من و عشقم و انگشتر عشقم
۸

دست من و عشقم و انگشتر عشقم

اینو دیشب با چاقو این کارو کردم بعد از این که دوس دخترم بعد ...
۷۰

اینو دیشب با چاقو این کارو کردم بعد از این که دوس دخترم بعد ...

باز هم گریمی دیگر از دختر خاله هنر مندم
۲

باز هم گریمی دیگر از دختر خاله هنر مندم

اینم من و سفره هفت سین ساده خونمون الان یهویی
۵

اینم من و سفره هفت سین ساده خونمون الان یهویی

به ترتیب از راست به چپمحمد پسر خالم داداشم دانیال و نوه خالم...
۴

به ترتیب از راست به چپمحمد پسر خالم داداشم دانیال و نوه خالم...

یا این جور؟؟؟

یا این جور؟؟؟

این جور بهتره ؟؟؟؟

این جور بهتره ؟؟؟؟

سفره هفت سین خونمون
۳

سفره هفت سین خونمون

تعجب نکنین اینجا خارج نیست دزفوله
۴

تعجب نکنین اینجا خارج نیست دزفوله

https://telegram.me/joinchat/BN2fKwhgsJqDHATolYCMAQیه گروهه ...
۲

https://telegram.me/joinchat/BN2fKwhgsJqDHATolYCMAQیه گروهه ...

اقا دیواری بیار سرمو بزنم توش
۵

اقا دیواری بیار سرمو بزنم توش

قشنگه
۴

قشنگه

اینم خلاقیت من و دختر عموم که هم سنیم و با هم اینو گرفتیم
۸

اینم خلاقیت من و دختر عموم که هم سنیم و با هم اینو گرفتیم

این منماین صورت جوکره که نقاشی شده رو صورتم
۳۴

این منماین صورت جوکره که نقاشی شده رو صورتم

جون اینم داش تتله
۱

جون اینم داش تتله