pstar

امتیاز
320
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

با نرم افزار مخصوص بخوانید

خدا جان بعضی وقتها فقط بعضی وقتها چیزهایی به ذهنم میاد که ...

چه زود رفت....

جهت شادی روح درگذشتگان بخوانیم فاتحه

دیر مغان

خدایا هیچ وقت تنهایم نگذار، با من باش برای همیشه...

امده ام شاه امانم بده....