کلامِ گویا

quranwords

اینجا ایستگاهی است برای مطالعه قرآن و تفکر در آیات آن :tulip: .

بسم الله الرحمن الرحیم 🌙اگر دنیا مزرعه ی آخرت قرار نگیرد، با...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌙اگر دنیا مزرعه ی آخرت قرار نگیرد، با...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌙کلمه ی «قهر»، به آن نوع غلبه ای گفته...
۲

بسم الله الرحمن الرحیم 🌙کلمه ی «قهر»، به آن نوع غلبه ای گفته...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼نکاتی در خصوص آیه شریفه:- سرچشمه ی ه...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼نکاتی در خصوص آیه شریفه:- سرچشمه ی ه...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: س...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: س...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼خوف و ترس دو گونه است:الف: ناپسند، م...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼خوف و ترس دو گونه است:الف: ناپسند، م...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼شب و روز، مانند گهواره، انسان و موجو...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼شب و روز، مانند گهواره، انسان و موجو...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼فرمان «سیروا فی الارض» شش بار در قرآ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼فرمان «سیروا فی الارض» شش بار در قرآ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼این آیه، تسکینی برای پیامبر اسلام اس...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼این آیه، تسکینی برای پیامبر اسلام اس...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼در پاسخ به عقیده ی انحرافی چند خدایی...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼در پاسخ به عقیده ی انحرافی چند خدایی...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼در آیه ی پیش، مسائل آفاقی و خلقت آسم...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼در آیه ی پیش، مسائل آفاقی و خلقت آسم...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼در تمام قرآن، واژه ی «نور» مفرد و وا...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼در تمام قرآن، واژه ی «نور» مفرد و وا...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼نکاتی در مورد آیه شریفه:- فرمان های ...
۵

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼نکاتی در مورد آیه شریفه:- فرمان های ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼معمولاً فرمان «کلوا» در قرآن، همراه ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼معمولاً فرمان «کلوا» در قرآن، همراه ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼روزی رسول خدا صلی الله علیه وآله از ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼روزی رسول خدا صلی الله علیه وآله از ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼کسانی که پس از فهمیدن حقّ، شجاعانه و...
۲

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼کسانی که پس از فهمیدن حقّ، شجاعانه و...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼امام صادق علیه السلام می فرماید: این...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼امام صادق علیه السلام می فرماید: این...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼نکاتی در خصوص آیه شریفه:- از عقاید ا...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼نکاتی در خصوص آیه شریفه:- از عقاید ا...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼نکاتی در مورد آیه شریفه:- کسی که بر ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼نکاتی در مورد آیه شریفه:- کسی که بر ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼در اسلام، مجازات در کنار ارشاد و ترب...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼در اسلام، مجازات در کنار ارشاد و ترب...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼حضرت علی علیه السلام می فرماید: بهتر...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼حضرت علی علیه السلام می فرماید: بهتر...