کلامِ گویا

quranwords

اینجا ایستگاهی است برای مطالعه قرآن و تفکر در آیات آن :tulip: .

بسم الله الرحمن الرحیم 🌙 اگر دنیا مزرعه ی آخرت قرار نگیرد، بازیچه می شود و مردم مانند کودکانی که سرگرم به اسباب بازی هایی چون مال و مقام و مانند آن شده اند. مثل ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌙 اگر دنیا مزرعه ی آخرت قرار نگیرد، بازیچه می شود و مردم مانند کودکانی که سرگرم به اسباب بازی هایی چون مال و مقام و مانند آن شده اند. مثل صحنه ی نمایش که یکی لباس شاه می پوشد، دیگری نقش نوکر را بازی می ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌙 کلمه ی «قهر»، به آن نوع غلبه ای گفته می شود که مقهور، ذلیلِ در برابر قاهر باشد. در آیه ی 14، ولایت و رزّاقیّت خدا مطرح بود: «ولیّاً...و هو ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌙 کلمه ی «قهر»، به آن نوع غلبه ای گفته می شود که مقهور، ذلیلِ در برابر قاهر باشد. در آیه ی 14، ولایت و رزّاقیّت خدا مطرح بود: «ولیّاً...و هو یطعم» در آیه ی 15، قهر و قیامت الهی: «انّی اخاف...عذاب» در آیه ی 16، ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 نکاتی در خصوص آیه شریفه: - سرچشمه ی همه ی امور یکی است، نه آنکه خیرات از منبعی و شرور از منبع دیگر سرچشمه گیرد. «و اِن یَمْسَسْک اللّه بضرّ... ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 نکاتی در خصوص آیه شریفه: - سرچشمه ی همه ی امور یکی است، نه آنکه خیرات از منبعی و شرور از منبع دیگر سرچشمه گیرد. «و اِن یَمْسَسْک اللّه بضرّ... و اِن یَمْسَسْک بخیر» - باید همه ی امیدها به خدا و همه ی خوف ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، هیچ کس در قیامت با عمل خود به بهشت نمی رود. پرسیدند: حتّی شما یا ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، هیچ کس در قیامت با عمل خود به بهشت نمی رود. پرسیدند: حتّی شما یا رسول اللّه؟ فرمود: حتّی من، مگر آنکه فضل و رحمت خدا مرا دریابد. سپس دستان ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 خوف و ترس دو گونه است: الف: ناپسند، مثل ترس از جهاد. ب: پسندیده، مانند خوف از عذاب الهی. اما نکاتی در مورد آیه شریفه: - قانون الهی برای همه ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 خوف و ترس دو گونه است: الف: ناپسند، مثل ترس از جهاد. ب: پسندیده، مانند خوف از عذاب الهی. اما نکاتی در مورد آیه شریفه: - قانون الهی برای همه یکسان است، پیامبر خدا هم اگر معصیت کند، باید از گرفتاری آن بترسد. «أخاف اِن ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 شب و روز، مانند گهواره، انسان و موجودات را در دامن خود آرامش می بخشد. برخی موجودات در شب، و بعضی در روز استراحت می کنند. اما نکته ای در ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 شب و روز، مانند گهواره، انسان و موجودات را در دامن خود آرامش می بخشد. برخی موجودات در شب، و بعضی در روز استراحت می کنند. اما نکته ای در مورد آیه شریفه: - هم کلّ نظام از خداوند است؛ «وله ما سکن»، هم نظارت ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 فرمان «سیروا فی الارض» شش بار در قرآن آمده است. متأسّفانه کافران بیش از ما به این دستور عمل کردند و وجب به وجب کشورهای اسلامی را کاوش کردند و ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 فرمان «سیروا فی الارض» شش بار در قرآن آمده است. متأسّفانه کافران بیش از ما به این دستور عمل کردند و وجب به وجب کشورهای اسلامی را کاوش کردند و از منابع، ذخایر، نقاط قوّت و ضعف، آثار فرهنگی، کتب خطی و هنرهای مسلمانان آگاه ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 این آیه، تسکینی برای پیامبر اسلام است، که اوّلاً: پیامبران پیشین هم مورد استهزا قرار گرفته اند. ثانیاً: نه تنها عذاب اخروی، بلکه قهر دنیوی هم دامنگیر استهزا کنندگان می ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 این آیه، تسکینی برای پیامبر اسلام است، که اوّلاً: پیامبران پیشین هم مورد استهزا قرار گرفته اند. ثانیاً: نه تنها عذاب اخروی، بلکه قهر دنیوی هم دامنگیر استهزا کنندگان می شود. اما نکاتی در مورد آیه شریفه: - یاد مشکلات دیگران، صبر انسان را زیاد ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 در پاسخ به عقیده ی انحرافی چند خدایی (خدای باران، خدای جنگ، خدای صلح، خدای زمین و...) این آیه می فرماید: خدای همه چیز و همه جا یکی است. امام ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 در پاسخ به عقیده ی انحرافی چند خدایی (خدای باران، خدای جنگ، خدای صلح، خدای زمین و...) این آیه می فرماید: خدای همه چیز و همه جا یکی است. امام صادق علیه السلام درباره این آیه فرمود: او به تمام مخلوقات از نظر علم و ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 در آیه ی پیش، مسائل آفاقی و خلقت آسمان ها و زمین مطرح شده، اینجا خلقت انسان و حیات محدود او در این دنیا آمده است. در قرآن، 21 مرتبه ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 در آیه ی پیش، مسائل آفاقی و خلقت آسمان ها و زمین مطرح شده، اینجا خلقت انسان و حیات محدود او در این دنیا آمده است. در قرآن، 21 مرتبه از «أجل مسمّی» سخن به میان آمده است. خداوند برای عمر انسان دو نوع زمان ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 در تمام قرآن، واژه ی «نور» مفرد و واژه ی «ظلمات» به صورت جمع آمده است. اصولاً حقّ، یکی و راههای باطل بسیار است. آری نور، نشانه ی وحدت و ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 در تمام قرآن، واژه ی «نور» مفرد و واژه ی «ظلمات» به صورت جمع آمده است. اصولاً حقّ، یکی و راههای باطل بسیار است. آری نور، نشانه ی وحدت و ظلمات، نشانه ی پراکندگی است. «یعدلون» از «عدل»، به معنای همتاست. اوّلین آیه ی این ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 نکاتی در مورد آیه شریفه: - فرمان های حکومتی رسول خدا صلی الله علیه وآله همانند فرمان های الهی، اطاعتش واجب است. «اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول» (تکرار کلمه ی ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 نکاتی در مورد آیه شریفه: - فرمان های حکومتی رسول خدا صلی الله علیه وآله همانند فرمان های الهی، اطاعتش واجب است. «اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول» (تکرار کلمه ی «أطیعوا»، نشانه ی دو نوع دستور می باشد؛ دستورات ثابت الهی و دستورات حکومتی پیامبرصلی ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 معمولاً فرمان «کلوا» در قرآن، همراه با دستور دیگری آمده است، مانند: «کلوا . . . واشکروا» (بقره، 172.) بخورید و شکر کنید. «کلوا . . . ولاتطغوا» (طه، 81.) ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 معمولاً فرمان «کلوا» در قرآن، همراه با دستور دیگری آمده است، مانند: «کلوا . . . واشکروا» (بقره، 172.) بخورید و شکر کنید. «کلوا . . . ولاتطغوا» (طه، 81.) بخورید و طغیان نکنید. «کلوا . . . واعملوا» (مؤمنون، 51.) بخورید و کار شایسته ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 روزی رسول خدا صلی الله علیه وآله از قیامت و صحنه های محشر سخن می گفت. مردم چنان منقلب شده و گریستند که بعضی تصمیم گرفتند دیگر غذای خوب نخورند ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 روزی رسول خدا صلی الله علیه وآله از قیامت و صحنه های محشر سخن می گفت. مردم چنان منقلب شده و گریستند که بعضی تصمیم گرفتند دیگر غذای خوب نخورند و آسایش را بر خود حرام سازند، روزه بگیرند، همسران خود را ترک کنند، شبها ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 کسانی که پس از فهمیدن حقّ، شجاعانه وصریح وبا صداقت به آن اقرار کنند و از جوّ وهم کیشان نهراسند، از بهترین نیکوکارانند. چون هم به خود نیکی کرده و ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 کسانی که پس از فهمیدن حقّ، شجاعانه وصریح وبا صداقت به آن اقرار کنند و از جوّ وهم کیشان نهراسند، از بهترین نیکوکارانند. چون هم به خود نیکی کرده و خویشتن را از عذاب دوزخ رهانده اند، هم با اقرارشان، راه را برای دیگران گشوده ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 امام صادق علیه السلام می فرماید: این دسته از بنی اسرائیل که خداوند از آنها در این آیه مذمّت کرده است، کسانی بودند که در جلسات گناه وارد نمی شدند، ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 امام صادق علیه السلام می فرماید: این دسته از بنی اسرائیل که خداوند از آنها در این آیه مذمّت کرده است، کسانی بودند که در جلسات گناه وارد نمی شدند، لیکن در برخورد با گنهکاران با لبخند و انس برخورد می کردند. (تفسیر نورالثقلین.) در ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 نکاتی در خصوص آیه شریفه: - از عقاید انحرافی باید توبه کرد. «أفلا یتوبون» - منحرفان را با بیان عفو ورحمت الهی، به راه صحیح دعوت کنیم. «واللّه غفور رحیم» ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 نکاتی در خصوص آیه شریفه: - از عقاید انحرافی باید توبه کرد. «أفلا یتوبون» - منحرفان را با بیان عفو ورحمت الهی، به راه صحیح دعوت کنیم. «واللّه غفور رحیم» - حتّی کفر و شرک، با توبه و اعتقاد به توحید، بخشیده می شود. «لقد ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 نکاتی در مورد آیه شریفه: - کسی که بر هستی حاکم است، حقّ دارد قوانین هستی را وضع کند. «السارق و السارقة... له ملک السموات...» - مجرمان بدانند که راه ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 نکاتی در مورد آیه شریفه: - کسی که بر هستی حاکم است، حقّ دارد قوانین هستی را وضع کند. «السارق و السارقة... له ملک السموات...» - مجرمان بدانند که راه فراری ندارند و باید به سوی خدا بازگردند. «الم تعلم انّ اللّه له ملک السموات ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 در اسلام، مجازات در کنار ارشاد و تربیت و رحمت است. در آیه ی قبل، کیفر سارق بیان شد، اینجا دعوت به توبه به درگاه خدای غفور و اصلاح بدی ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 در اسلام، مجازات در کنار ارشاد و تربیت و رحمت است. در آیه ی قبل، کیفر سارق بیان شد، اینجا دعوت به توبه به درگاه خدای غفور و اصلاح بدی هاست که سبب می شود تا خداوند لطفش را به بنده باز گرداند. اگر سارق ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 حضرت علی علیه السلام می فرماید: بهترین وسیله ای که می توان با آن به خدا نزدیک شد ایمان به خداوند و پیامبرش و جهاد در راه او و کلمه ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌼 حضرت علی علیه السلام می فرماید: بهترین وسیله ای که می توان با آن به خدا نزدیک شد ایمان به خداوند و پیامبرش و جهاد در راه او و کلمه ی اخلاص و اقامه ی نماز و پرداخت زکات و روزه گرفتن ماه رمضان و ...