r.e.y.h.o.o.n

‹ لب را هنرِ خنده بیاموز :]🧚🏻‍♀💚 ›
حرفی دارید https://harfeto.timefriend.net/968548689

به درک که مردم ناراضین:)#برای_خودتون_زندگی_کنین🌸
۲

به درک که مردم ناراضین:)#برای_خودتون_زندگی_کنین🌸

آدما عوض میشن:)

آدما عوض میشن:)

منتظر لحظه های خاص و ويژه نباش ‎لحظات خاص و ويژه رو خودت بسا...

منتظر لحظه های خاص و ويژه نباش ‎لحظات خاص و ويژه رو خودت بسا...

هیچوقت تو طول روز چند بار نگید "امروز چه روز بدیه"، شما با ا...

هیچوقت تو طول روز چند بار نگید "امروز چه روز بدیه"، شما با ا...

جوهر شخصیت شما سطح عزت نفس شماست.عزت نفس شما نشان می دهد که ...

جوهر شخصیت شما سطح عزت نفس شماست.عزت نفس شما نشان می دهد که ...

مشکلات زندگی مثل پیچ های یه جاده هستنتا از اونا عبور نکنی به...

مشکلات زندگی مثل پیچ های یه جاده هستنتا از اونا عبور نکنی به...

‹ لب را هنرِ خنده بیاموز :]🧚🏻‍♀💚 ›

‹ لب را هنرِ خنده بیاموز :]🧚🏻‍♀💚 ›

به قول اقای دولت ابادی:درد اینجاستکه درد را نمی‌شودبه هیچ‌کس...

به قول اقای دولت ابادی:درد اینجاستکه درد را نمی‌شودبه هیچ‌کس...

「 ماهی در تمنای آب برای زیستن من در تمنای تو : ›🐠☘ 」  - دلوی...

「 ماهی در تمنای آب برای زیستن من در تمنای تو : ›🐠☘ 」 - دلوی...

دریا خندید در دوردست !دندان‌هایش کف و لب‌هایش آسمان ...🪁🌊

دریا خندید در دوردست !دندان‌هایش کف و لب‌هایش آسمان ...🪁🌊

برگردیم به همان روزها که کفشدوزک‌ها را روی سرانگشتان کوچکمان...

برگردیم به همان روزها که کفشدوزک‌ها را روی سرانگشتان کوچکمان...

“ با مهربون بودنت ميتونى توى شب ترين افكار آدما، ستاره خلق ك...

“ با مهربون بودنت ميتونى توى شب ترين افكار آدما، ستاره خلق ك...

دیگر دلی نماندهکه دلبر بخوانمت

دیگر دلی نماندهکه دلبر بخوانمت

تا حالا فکر کردی اگه یه سطل آب یخ رو خالی کنن روت چه حسی بهت...
۱

تا حالا فکر کردی اگه یه سطل آب یخ رو خالی کنن روت چه حسی بهت...

جالب بود😹🤦
۳

جالب بود😹🤦

گفتم ای دل نروی / خار شوی،زار شویبر سر آن دار شوی / بی بر و ...
۹

گفتم ای دل نروی / خار شوی،زار شویبر سر آن دار شوی / بی بر و ...

#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

#عکس_نوشته