بغض نشکسته

r.ez.a_rm

mohammad
20year
Shz
single
Instagram:r.ez.a_rm
लव मूवी:movie_camera: :film_frames: ️
संगीत से प्यार है:headphone: :musical_note:
خودت باش اگه کسی خوشش امد،امد؛اگر نه،اینجا کارخانه مجسمه سازی نیست

یک روز عادی بهار در دانشگاه:smiling_face_with_open_mouth_and...
۸

یک روز عادی بهار در دانشگاه:smiling_face_with_open_mouth_and...

#جُک_فان
۱۲۹

#جُک_فان

یکی اَز بَدی هآیِ بُزُرگ شُدَن اینهِ کِه هیچ زَخمی دیگهِ با ...
۸

یکی اَز بَدی هآیِ بُزُرگ شُدَن اینهِ کِه هیچ زَخمی دیگهِ با ...

رَفیق            اَگَر دُنیارو بِهم بِدَن که بیخ...
۲

رَفیق اَگَر دُنیارو بِهم بِدَن که بیخ...

تو دیگه برنمیگردیانقده فاصله دورهتو دیگه برنمیگردیاین آخرِ ر...
۹

تو دیگه برنمیگردیانقده فاصله دورهتو دیگه برنمیگردیاین آخرِ ر...

دریا اولین عشق مرا بردی دنیا دم به دم مرا تو آزردیدریا سرنوش...
۹

دریا اولین عشق مرا بردی دنیا دم به دم مرا تو آزردیدریا سرنوش...

بزرگتر ک شدم...داستانی خواهم نوشت...که کلاغ هایش...قصه ببافن...

بزرگتر ک شدم...داستانی خواهم نوشت...که کلاغ هایش...قصه ببافن...

:runner:|• وَقتیـ یِکیـ اَز زِندِگیتـ میرِهـ بیرونـ ...:spea...
۵

:runner:|• وَقتیـ یِکیـ اَز زِندِگیتـ میرِهـ بیرونـ ...:spea...

یه جوری تشنم کرد که میشد دریا رو مث یه لیوان آب سر کشید
۴۹

یه جوری تشنم کرد که میشد دریا رو مث یه لیوان آب سر کشید

نگران اینم که نیای و نباشیو سهم من از تو شه خاطره وبا تو چه ...
۸۸

نگران اینم که نیای و نباشیو سهم من از تو شه خاطره وبا تو چه ...