بالای یک متر برف در آبادان خخخ
۱۱

بالای یک متر برف در آبادان خخخ

اینم چندتا کفتر شکار دیروز
۳۶

اینم چندتا کفتر شکار دیروز

اینم یک مار 1/5متری شکار امروز
۶

اینم یک مار 1/5متری شکار امروز

داغونه میفهمی داغون
۸۴

داغونه میفهمی داغون

خوب نیست دیگه نیست نیست
۳۵

خوب نیست دیگه نیست نیست

اغا ی لحظه ساکت میخواد بخونه
۱

اغا ی لحظه ساکت میخواد بخونه

خیلی باحاله
۴

خیلی باحاله

اغا این چ شبیه هی یلدا یلدا بابا فقط ماروامشب تنها کرد توخون...
۳۴

اغا این چ شبیه هی یلدا یلدا بابا فقط ماروامشب تنها کرد توخون...

پع چ دهن گشادی داره ای انسان
۳

پع چ دهن گشادی داره ای انسان

سلفی رو حال میکنید
۱۸

سلفی رو حال میکنید

هرکی گفت این چیه
۹۶

هرکی گفت این چیه

کی دوس داره رو این صندلی خالی بشینه
۱۳

کی دوس داره رو این صندلی خالی بشینه

بفرماییدهندونه شب یلدا
۵

بفرماییدهندونه شب یلدا

خخخخ کی دوس داره بالودر بره خونه بخت
۴

خخخخ کی دوس داره بالودر بره خونه بخت

جاده باحالیه
۹

جاده باحالیه

اوووووممم کوباب
۱۸

اوووووممم کوباب

اینم اون سموری ک صب شکارش کردم حالا پوستشو کندم خشکش کردم چط...
۴۱

اینم اون سموری ک صب شکارش کردم حالا پوستشو کندم خشکش کردم چط...

موزاشون جدیده
۶

موزاشون جدیده